Machine Instructies

Volg de instructies hieronder om je L’OR BARISTA koffiemachine te installeren en in gebruik te nemen.

Instructies om je L’OR BARISTA koffiemachine te spoelen:

 1. Spoel het waterreservoir af en vul het met kraanwater.
 2. Plaats het waterreservoir terug in de machine.
 3. Zet een kom onder de koffietuit. Plaats geen capsule en zorg ervoor dat de hendel gesloten is.
 4. Druk op de lungoknop.

Indien je over een model beschikt met een aan-uitknop, druk deze dan eerst in en druk dan op de lungoknop wanneer alle knoppen continu blijven branden. Er loopt nu water uit de koffietuit.

Bij de modellen zonder aan-uitknop warmt het apparaat nu op in ongeveer 25 seconden en begint de machine te spoelen. Er stroomt water uit de koffie-uitloop in de kom totdat het interne waterdoorloopsysteem leeg is.

Opmerking: wanneer het interne watercircuit leeg is, zoemt de machine. Maar wanneer het toestel water afgeeft, zoemt het minder luid. Dit is normaal.

 1. Haal de kom weg.
 2. Leeg de lekbak en de restwaterbak.
 3. Je koffiemachine is nu klaar voor gebruik.

Opmerking: reinig het koffiecircuit om de drie dagen door opnieuw deze stappen te doorlopen. Op die manier geniet je altijd van een optimale kwaliteit en smaak.

Om de L’OR BARISTA koffiemachine te gebruiken, til je de hendel op en plaats je een klassieke espresso capsule of een dubbele espresso capsule XXL. Het toestel herkent automatisch welke capsule je ingebracht hebt. Druk op de juiste knop voor de gewenste bereiding (ristretto, espresso of lungo).

 1. Indien je over een model beschikt met een aan-uitknop, druk dan op de aan-uitknop om het toestel aan te zetten. De aan-uitknop knippert om aan te geven dat het toestel aan het opwarmen is. Heeft je machine geen aan-uitknop, begin dan met stap 2.
 2. Plaats één of twee kopjes onder de koffietuit, afhankelijk van hoeveel koffie je wilt zetten.
 3. Til de hendel op.
 4. Voor één kopje koffie: plaats een L’OR Espresso klassieke espresso capsule. Voor twee kopjes koffie of één grote koffie: breng een L’OR BARISTA dubbele espresso capsule XXL in.
 5. Druk de hendel naar beneden.
 6. Indien je machine een aan-uitknop heeft, druk dan op de juiste knop voor de gewenste bereiding wanneer de aan-uitknop niet meer knippert en alle knoppen continu oplichten. Heeft je machine geen aan-uitknop, druk dan direct op de knop voor de gewenste koffiesoort. De knop gaat branden en het apparaat wordt opgewarmd. Wanneer de opwarming is voltooid, begint het apparaat met koffiezetten.
 7. Til de hendel niet op voor de koffie klaar is. Je kopje koffie is klaar wanneer de lampjes niet meer knipperen en er geen koffie meer uit de koffietuit komt.
 8. Geniet van je kopje koffie!

Met je L’OR BARISTA koffiemachine bepaal je zelf hoeveel koffie je zet. Met behulp van de formaatknoppen stel je de juiste hoeveelheid koffie in. Ontdek hier hoe.

Programmeerbare volumes

In de tabel hieronder zie je de programmeerbare volumes voor elke koffiebereiding van je L’OR BARISTA koffiemachine.

L'OR faq tabel (002).png

Instructies om het koffievolume aan te passen:

 1. Zet je L’OR BARISTA koffiemachine aan en wacht tot het toestel opgewarmd is, indien je machine beschikt over een aan-uitknop. Zo niet, begin dan met stap 2.
 2. Vul het waterreservoir.
 3. Breng een capsule in en druk de hendel naar beneden.
  1. Plaats een L'OR Espresso enkele capsule als je het volume voor normale capsules wilt aanpassen.
  2. Plaats een L'OR Barista dubbele capsule als je het volume voor een XXL-capsule wilt aanpassen
 4. Druk de knop van de koffiebereiding (ristretto, espresso of lungo) die je wilt instellen 4 seconden lang in. Laat de knop los wanneer hij snel begint te knipperen.
 5. Je koffiemachine zet nu een kopje koffie. Druk opnieuw op de knop wanneer de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje zit. De knop toont een lichtflits om aan te geven dat het nieuwe volume is opgeslagen.

De geselecteerde koffiebereiding is nu ingesteld volgens je voorkeuren.

Opmerking: als je te vroeg op de receptknop drukt, stelt het toestel de minimumhoeveelheid koffie in (zoals in bovenstaande tabel). Als je te laat op de receptknop drukt, stelt het toestel de maximumhoeveelheid in.

Instructies om de hoeveelheid koffie te resetten:

U kunt het koffievolume resetten naar de standaardinstellingen.

 1. Indien je machine geen aan-uitknop heeft, ga dan naar stap 2. Wanneer je machine wél een aan-uitknop heeft, zet dan je L’OR BARISTA koffiemachine aan en wacht tot de machine opgewarmd is.
 2. Druk tegelijkertijd de ristretto-, espresso- en lungoknoppen in tot ze allemaal snel knipperen.

De standaardinstellingen zijn nu hersteld.

De L’OR BARISTA koffiemachine is geschikt voor drie kopjesformaten (ristretto, espresso en lungo), waarmee je verschillende koffiebereidingen kunt maken.

De standaardformaten zijn 25 ml voor een ristretto, 40 ml voor een espresso en 110 ml voor een lungo met een klassieke espresso capsule.

Met een L’OR BARISTA dubbele espresso capsule XXL zet je ofwel een groter kopje koffie (goed voor 50 ml voor een dubbele ristretto, 80 ml voor een dubbele espresso en 220 ml voor een dubbele lungo), ofwel twee kopjes koffie tegelijkertijd (2 x 25 ml voor twee ristretto’s, 2 x 40 ml voor twee espresso’s en 2 x 110 ml voor twee lungo’s).

De indicatorlampjes van je L’OR BARISTA koffiemachine zijn erg handig wanneer je je machine wilt gebruiken, reinigen en onderhouden. Lees hieronder wat de lichtsignalen van je L’OR BARISTA koffiemachine betekenen.

Betekenis van alle lichtsignalen:

- De aan-uitknop of de geselecteerde koffieknop knippert langzaam: het toestel is aan het opwarmen. Duurt het opwarmen langer dan 1 minuut? Neem dan contact met ons op.

- De aan-uitknop of de geselecteerde koffieknop knippert snel: het waterreservoir is leeg of niet correct geplaatst.

- De knop van je gekozen koffiebereiding knippert langzaam: de machine bereidt je koffie.

- De knop van je gekozen koffiebereiding knippert snel: de geselecteerde koffiebereiding wordt geprogrammeerd of er worden nieuwe instellingen opgeslagen.

- De ristretto- en lungoknoppen knipperen tegelijkertijd nadat je een kopje koffie gezet hebt: je moet je L’OR BARISTA koffiemachine ontkalken.

- De ristretto-, espresso- en lungoknoppen knipperen tegelijkertijd: De machine moet afkoelen, wacht minimaal 2 minuten voor het zetten van nieuwe koffie

Ontkalk je L’OR BARISTA koffiemachine wanneer de ristretto- en lungoknoppen na het zetten van een kopje koffie beginnen te knipperen. Door je toestel te ontkalken, ben je altijd zeker van een goede smaak, de juiste temperatuur en het correcte volume. Hieronder ontdek je hoe je jouw koffiemachine moet ontkalken:

 1. Zet je koffiemachine aan indien je machine een aan-uitknop heeft.
 2. Vul het waterreservoir met de helft van de ontkalkingsvloeistof, zoals aangegeven staat op het flesje.
 3. Vul het waterreservoir verder met vers water.
 4. Plaats het waterreservoir terug in de machine.
 5. Open de hendel, maak het capsulecompartiment leeg en sluit de hendel terug.
 6. Verwijder de lekbak en zet een kom (met een inhoud van minimaal 1,5 liter) onder de koffietuit.

 Instructies om je L’OR BARISTA koffiemachine te ontkalken:

 1. Druk de ristretto- en lungoknoppen tegelijkertijd in om de ontkalkfunctie te activeren.
 2. Indien je machine geen aan-uitknop heeft, begint deze automatisch met ontkalken. Indien je machine wél een aan-uitknop heeft, druk dan op de knipperende ristrettoknop om het ontkalken op te starten.
 3. Je koffiemachine begint met tussenpozen te ontkalken. Dit proces kan tot 30 minuten duren. Wanneer de lungoknop snel begint te knipperen en de ristrettoknop normaal brandt, is de eerste fase van de ontkalkingscyclus voltooid.
 4. Giet de kom na het ontkalken leeg en spoel het waterreservoir.
 5. Vul het waterreservoir opnieuw met vers water en zet de lege kom terug onder de koffietuit.
 6. Plaats het waterreservoir terug in de machine en druk op de knipperende lungoknop om het spoelproces te starten.
 7. Het toestel geeft water af tot het waterreservoir bijna leeg is. Dit kan tot 3 minuten duren.

 Je koffiemachine schakelt automatisch uit na het ontkalken. Je L’OR BARISTA koffiemachine is weer klaar voor gebruik.

Maak de lekbak, de restwaterbak en de capsulehouder elke week schoon. Volg deze instructies om alle onderdelen te reinigen:

 1. Verwijder de lekbak, de restwaterbak en de capsulehouder.
 2. Spoel de lekbak en het deksel van de lekbak af met warm water of reinig ze in de vaatwasmachine.
 3. Verwijder de capsulehouder.
 4. Maak de capsulehouder leeg.
 5. Spoel de capsulehouder af met warm water of reinig hem in de vaatwasmachine. Droog alle onderdelen af met een zachte doek.
 6. Reinig de binnenkant van je koffiemachine met een vochtige doek. Wrijf die daarna droog met een droge doek.
 7. Zet alle onderdelen terug op hun plaats.


Reinig het waterreservoir elke week:

Spoel het waterreservoir elke week grondig af onder de kraan. Plaats het waterreservoir niet in de vaatwasmachine.

 

Reinig de koffietuit elke week:

 1. Verwijder de koffietuit door hem naar beneden te trekken.
 2. Open de kap of haal de twee onderdelen uit elkaar en spoel ze af met warm water of reinig ze in de vaatwasmachine.
 3. Steek de twee onderdelen eventueel weer in elkaar. Zorg ervoor dat je de koffietuit correct terugplaatst.
 4. Steek de koffietuit terug in je L’OR BARISTA koffiemachine.

Reinig het koffiecircuit elke week, zodat je steeds van optimale kwaliteit en smaak geniet:

 1. Zet een kopje onder de koffietuit.
 2. Zet de L’OR BARISTA koffiemachine aan met de aan-uitknop indien je machine deze heeft.
 3. Til de hendel op en verwijder de capsule.
 4. Breng geen nieuwe capsule in en sluit de hendel.
 5. Druk op de lungo knop.
 6. Je L’OR BARISTA koffiemachine spoelt het koffiecircuit nu met water.
 7. Giet het kopje leeg zodra de L’OR BARISTA koffiemachine klaar is en er geen water meer uit de tuit komt.
 8. Til de hendel op en herhaal stap 3 tot 6 om er zeker van te zijn dat het koffiecircuit grondig gereinigd is.

Je L’OR BARISTA koffiemachine is weer klaar voor gebruik.

Lukt het niet om de opvangbak voor de gebruikte capsules te verwijderen, volg dan deze instructies:

 

1. Open de hendel van je machine.

2. Verwijder eventueel de lekbak en het plateau zodat je de opvangbak makkelijker kunt verwijderen.

InstructieImagev1.png

3. Trek de restwaterbak en de ruimte voor gebruikte capsules met wat kracht uit het apparaat. Hierbij helpt het om de bak met een wrikkende beweging naar je toe te trekken.

InstructieImagev2.png

4. Til de opvangbak voor de gebruikte capsules van de restwaterbak en maak deze leeg.

InstructieImagev3.png

Machine Problemen

Als er geen koffie uit de koffietuit van je L’OR BARISTA koffiemachine komt of slechts een paar druppels, kun je dit probleem vaak gemakkelijk zelf oplossen. Lees hieronder hoe:

 • Niet genoeg water

Zorg ervoor dat er altijd voldoende water voor je koffiebereiding in het waterreservoir zit.

 • Het waterreservoir is niet correct geplaatst

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct in de machine geplaatst is en goed is vastgeklikt.

 • De kap van de koffietuit ontbreekt

Controleer of de kap van de koffietuit goed op de koffie-uitlaat is geplaatst door deze stappen uit te voeren:

 1. Verwijder de koffie-uitlaat door deze recht omlaag te trekken
 2. Zet de twee delen weer in elkaar. Controleer of de kap van de koffietuit goed op de koffie-uitlaat is geplaatst
 3. Plaats de koffie-uitlaat weer in je koffiezetapparaat.

 

 • De koffie-uitlaat is vuil
  1. Verwijder de koffietuit door hem naar beneden te trekken.
  2. Haal de koffie-uitlaat uit elkaar en spoel alle onderdelen met water of reinig ze in de vaatwasmachine.
  3. Zet alle onderdelen terug in elkaar en plaats de koffie-uitlaat terug in de machine.

Kalkaanslag

Kalkaanslag verstopt mogelijk het interne circuit, waardoor er geen water doorstroomt. Ontkalk je koffiemachine regelmatig om dit te voorkomen.

Opmerking: wanneer de lungo- en ristrettoknoppen beginnen te knipperen nadat je een kopje koffie gezet hebt, is het tijd om je toestel te ontkalken. Volg de ontkalkingsinstructies hierboven of uit de handleiding die bij je L’OR BARISTA koffiemachine zat.

Koffiecapsule is niet geperforeerd

Als je een kleine of XXL koffiecapsule in je machine gebruikt, is het mogelijk dat deze niet is geperforeerd. Volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

 1. Open de hendel en plaats een (gebruikte) L'OR Barista XXL-capsule
 2. Sluit de hendel en open deze opnieuw om het perforatiemechanisme te resetten
 3. Plaats nu de nieuwe kleine of normale capsule en zet een kopje koffie

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

De indicatorlampjes van je L’OR BARISTA koffiemachine zijn erg handig wanneer je je machine wilt gebruiken, reinigen en onderhouden. Lees hieronder wat de lichtsignalen van je L’OR BARISTA koffiemachine betekenen.

Betekenis van alle lichtsignalen:

- De aan-uitknop of de geselecteerde koffieknop knippert langzaam: het toestel is aan het opwarmen. Duurt het opwarmen langer dan 1 minuut? Registreer je machine via hier voor een reparatie of omruiling. 

- De aan-uitknop of de geselecteerde koffieknop knippert snel: het waterreservoir is leeg of niet correct geplaatst.

- De knop van je gekozen koffiebereiding knippert langzaam: de machine bereidt je koffie.

- De knop van je gekozen koffiebereiding knippert snel: de geselecteerde koffiebereiding wordt geprogrammeerd of er worden nieuwe instellingen opgeslagen.

- De ristretto- en lungoknoppen knipperen tegelijkertijd nadat je een kopje koffie gezet hebt: je moet je L’OR BARISTA koffiemachine ontkalken.

- De ristretto-, espresso- en lungoknoppen knipperen tegelijkertijd: De machine moet afkoelen, wacht minimaal 2 minuten voor het zetten van nieuwe koffie.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine hier voor een reparatie of omruiling. 

Als je een kleine of XXL koffiecapsule in je machine gebruikt, is het mogelijk dat deze niet is geperforeerd. Volg de onderstaande stappen om het probleem op te lossen:

Open de hendel en plaats een (gebruikte) L'OR Barista XXL-capsule
Sluit de hendel en open deze opnieuw om het perforatiemechanisme te resetten
Plaats nu de nieuwe kleine of normale capsule en zet een kopje koffie

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling.

Komt er meer of minder koffie uit je L’OR BARISTA koffiemachine? Dan is er mogelijk een probleem met de instellingen. Ontdek hier hoe je dit probleem oplost.

Instellingen voor koffievolume

Elke koffieknop is geprogrammeerd met de ideale instelling voor koffiehoeveelheid. Ondanks dat kun je het volume van je kopje koffie naar wens aanpassen, binnen een bereik waarin de koffiekwaliteit optimaal is. Na verloop van tijd zijn de instellingen mogelijk veranderd. Om het koffievolume opnieuw in te stellen, doe je het volgende:

 1. Zet je L’OR BARISTA koffiemachine aan en wacht tot het toestel opgewarmd is, indien je machine beschikt over een aan-uitknop. Zo niet, begin dan met stap 2.
 2. Vul het waterreservoir.
 3. Breng een capsule in en druk de hendel naar beneden.
  1. Plaats een L'OR Espresso enkele capsule als je het volume voor normale capsules wilt aanpassen.
  2. Plaats een L'OR Barista dubbele capsule als je het volume voor een XXL-capsule wilt aanpassen
 4. Druk de knop van de koffiebereiding (ristretto, espresso of lungo) die je wilt instellen 4 seconden lang in. Laat de knop los wanneer hij snel begint te knipperen.
 5. Je koffiemachine zet nu een kopje koffie. Druk opnieuw op de knop wanneer de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje zit. De knop toont een lichtflits om aan te geven dat het nieuwe volume is opgeslagen.

De geselecteerde koffiebereiding is nu ingesteld volgens je voorkeuren.

Opmerking: als je te vroeg op de receptknop drukt, stelt het toestel de minimumhoeveelheid koffie in (zoals in de tabel hieronder). Als je te laat op de receptknop drukt, stelt het toestel de maximumhoeveelheid in.

L'OR faq tabel (002).png

Herstel de standaardinstellingen voor het koffievolume

Als alle instellingen zijn veranderd en je graag deze wilt herstellen naar de standaardinstellingen voor het koffievolume, volg dan de volgende instructies.

 1. Indien je machine geen aan-uitknop heeft, ga dan naar stap 2. Wanneer je machine wél een aan-uitknop heeft, zet dan je L’OR BARISTA koffiemachine aan en wacht tot de machine opgewarmd is.
 2. Druk tegelijkertijd de ristretto-, espresso- en lungoknoppen in tot ze allemaal snel knipperen.
 3. De standaardinstellingen zijn nu hersteld.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

Sommige factoren kunnen de temperatuur van de koffie beïnvloeden. Volg deze tips om de koffietemperatuur van je L’OR BARISTA koffiemachine te verbeteren.

Formaat en vorm van de kopjes

Kopjes met dikke wanden absorberen meer warmte dan hun tegenhangers met dunne wanden. Gebruik eens een kopje met dunne wanden om je koffie beter op temperatuur te houden. Gebruik ook nooit een te groot kopje voor de hoeveelheid koffie die je zet. Stem de hoeveelheid koffie zo goed mogelijk af op het formaat van je kopje.

Temperatuur van het kopje en de machine

Zet je kopje onder de koffietuit en start een bereiding op zonder capsule om het toestel en het kopje voor te verwarmen. Zo blijft je koffie langer warm.

Gebruik van melk

Door koude melk bij je koffie te gieten, wordt je koffie uiteraard kouder. Verwarm daarom de melk voor je het aan de koffie toevoegt.

Kalkaanslag

De interne circuits zitten mogelijk vol kalkaanslag, waardoor de koffie kouder wordt. Ontkalk je koffiemachine regelmatig om dit te voorkomen. Opmerking: wanneer de lungo- en ristrettoknoppen beginnen te knipperen nadat je een kopje koffie gezet hebt, is het tijd om je toestel te ontkalken. Volg de ontkalkingsinstructies op deze pagina of uit de handleiding die bij je L’OR BARISTA koffiemachine zit. We raden je aan om de L’OR BARISTA Descaler CA6530 (ontkalker) te gebruiken.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

Bij gebruik op kamertemperatuur moet je machine normaal na 25 tot 30 seconden opgewarmd zijn. Duurt het langer dan normaal om je L’OR BARISTA koffiemachine op te warmen of om een kopje koffie te zetten? Lees hieronder onze mogelijke oplossingen om het probleem zelf te verhelpen.

 

Tijd om op te warmen

Hoe lang je koffiemachine moet opwarmen, hangt af van verschillende factoren. Normaal duurt het minder dan 1 minuut om je L’OR BARISTA koffiemachine op te warmen.

Duurt het opwarmen langer dan 1 minuut? Dan is er mogelijk een probleem met je koffiemachine. Neem contact met ons op.

 

Verschillende capsules

Als je capsules van andere merken gebruikt, kan het langer duren om je kopje koffie te zetten. Dit is normaal en heeft verder geen invloed op je L’OR BARISTA koffiemachine.

 

Kalkaanslag

Door kalkaanslag kan het langer duren om je kopje koffie te zetten. Ontkalk je koffiemachine regelmatig om dit te voorkomen.

Opmerking: wanneer de lungo- en ristrettoknoppen beginnen te knipperen nadat je een kopje koffie gezet hebt, is het tijd om je toestel te ontkalken. Volg de ontkalkingsinstructies uit de handleiding die bij je L’OR BARISTA koffiemachine zit.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

Als de koffie niet op normale wijze uit de koffie-uitlaat komt, dan is de koffietuit waarschijnlijk verkeerd of helemaal niet geplaatst. Plaats de onderdelen van de koffietuit correct in elkaar en klik de koffie-uitlaat op het toestel.

Als je de hendel van je L’OR BARISTA koffiemachine niet kunt openen, wijst dat mogelijk op een probleem. Lees onze mogelijke oplossingen om het probleem zelf te verhelpen.

Volle capsulehouder

Je kunt de hendel niet openen als de capsulehouder vol is. Maak de capsulehouder leeg en probeer het nog eens.

 

Het capsulecompartiment is geblokkeerd

Het capsulecompartiment kan geblokkeerd raken wanneer je een kopje koffie zet. Er komt dan geen koffie meer uit de machine, maar je hoort de pomp nog wel werken. Laat het toestel 45-60 minuten rusten en probeer de hendel dan opnieuw op te tillen. Je moet mogelijk wat kracht gebruiken.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

Als je de hendel van je L’OR BARISTA koffiemachine niet kunt sluiten, wijst dat mogelijk op een probleem. Lees onze mogelijke oplossingen om het probleem zelf te verhelpen.

 

Volle capsulehouder

Je kunt de hendel niet sluiten als de capsulehouder eronder vol is. Maak de capsulehouder leeg en probeer het nog eens.
 

De capsule zit vast

Het is mogelijk dat de capsule vastzit in het capsulecompartiment. Verwijder de capsule en breng deze opnieuw in. Volg onze instructies als je de capsule niet kunt verwijderen:

 1. Verwijder de lekbak en de capsulehouder.
 2. Probeer de capsule er van onder uit te duwen of te trekken
 3. Beweeg de hendel een paar keer op en neer om de capsule los te krijgen

Zet niet te veel kracht op de hendel als je hem niet kunt sluiten. Gebruik je plastic koffiecapsules? Dan moet je mogelijk meer kracht gebruiken om de hendel te sluiten dan bij aluminium capsules.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

Waarschijnlijk is het waterreservoir leeg. Vul het waterreservoir bij, zodat je machine kan verder werken. Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

Als je L’OR BARISTA koffiemachine onderaan of aan de voorkant van de behuizing lekt, kun je dit probleem vaak eenvoudig zelf oplossen. Lees hieronder hoe.

 

Het waterreservoir is niet correct geplaatst

Lekt je L’OR BARISTA koffiemachine onderaan? Dan is het waterreservoir mogelijk niet correct geplaatst. Plaats het waterreservoir op de juiste manier en ga na of het probleem verholpen is. Er kan ook water worden gemorst zijn wanneer je het waterreservoir terugplaatst.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

 

De koffie-uitlaat en de koffietuit zijn niet correct geplaatst

Lekt je L’OR BARISTA koffiemachine aan de koffietuit? Controleer of de koffie-uitlaat en de koffietuit correct geplaatst zijn. Volg daarvoor deze stappen:

 1. Verwijder de koffietuit door hem naar beneden te trekken.
 2. Steek de twee onderdelen correct in elkaar. Controleer of de kap van de koffietuit goed op de koffie-uitlaat is geplaatst.
 3. Steek de koffie-uitlaat opnieuw in je koffiemachine.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

 

 

Je kunt je kopje weghalen zodra de pomp afgeslagen is. Wanneer je koffie hebt gezet, lekken er vaak nog een aantal druppels in de lekbak. Die is groot genoeg om de druppels van een aantal keer koffiezetten op te vangen. Wil je niet dat er koffie uit de tuit blijft lekken? Open dan na het koffiezetten de hendel.

Is het waterreservoir correct geplaatst? Zit er voldoende water in het waterreservoir? Moet je je toestel ontkalken? Je koffiemachine is bedoeld voor L’OR BARISTA dubbele espresso capsules XXL, L’OR Espresso klassieke espresso capsules en Nespresso* capsules. Als je andere capsules gebruikt, kan het toestel een ander geluid maken. Maakt je L’OR BARISTA koffiemachine meer geluid dan gewoonlijk? Lees onze mogelijke oplossingen om het probleem zelf te verhelpen.

 

Waterreservoir niet correct geplaatst

Zorg ervoor dat het waterreservoir correct in de koffiemachine geplaatst is.
 

Waterreservoir is leeg

Je L’OR BARISTA koffiemachine zoemt luider wanneer er geen water meer in het waterreservoir zit. Vul het waterreservoir met vers kraanwater.

Lucht in het watercircuit

Wanneer het interne watercircuit leeg is, zoemt de machine. Maar wanneer het toestel water afgeeft, zoemt het minder luid. Dat kan betekenen dat er lucht in het watercircuit zit. Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:

 1. Indien je machine een aan-uitknop heeft, zet je koffiemachine dan aan.
 2. Haal de capsule uit het capsulecompartiment.
 3. Druk op de lungoknop om het watercircuit met water te vullen.

Zodra dit gebeurd is, breng je een capsule in en probeer je opnieuw een kopje koffie te zetten.
 

Andere capsules

Je koffiemachine is bedoeld voor L’OR BARISTA dubbele espresso capsules XXL, L’OR Espresso klassieke espresso capsules en Nespresso* capsules. Als je andere capsules gebruikt, kan het toestel een ander geluid maken.

 

Kalkaanslag

De interne circuits zitten mogelijk vol kalkaanslag, waardoor je koffiemachine meer geluid maakt bij het zetten van een kopje koffie. Ontkalk je koffiemachine regelmatig om dit te voorkomen. Opmerking: wanneer de lungo- en ristrettoknoppen beginnen te knipperen nadat je een kopje koffie gezet hebt, is het tijd om je toestel te ontkalken. Volg de ontkalkingsinstructies uit de handleiding die bij je L’OR BARISTA koffiemachine zat of volg de instructies op deze pagina. We raden je aan om de L’OR BARISTA Descaler CA6530 (ontkalker) te gebruiken.

Blijft het probleem zich voordoen? Registreer je machine dan hier voor een reparatie of omruiling. 

*Merk van een derde partij die niet verbonden is met JACOBS DOUWE EGBERTS